Danh mục Wiki

Crawl budget

Tiếp theo phần giới thiệu về quy trình thu thập dữ liệu giúp khám phá các trang mới của chúng tôi. điều quan trọng là phải hiểu các quy tắc và điều kiện chính xung quanh việc thu thập dữ…

Crawl Data

Bây giờ bạn đã có hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm, hãy tìm hiểu sâu hơn về các quy trình mà các công cụ tìm kiếm và trình thu thập dữ…

Google Index

Google Index

Điều gì xảy ra sau khi công cụ tìm kiếm đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu của một trang? Chúng ta hãy xem quy trình lập chỉ mục mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để lưu…

SEO checklist

SEO.com.vn – Thường các bạn mới học làm SEO thường khá bối rối với việc đảm bảo mình đã làm đủ đầu việc để keyword lên top chưa thì bài viết này sẽ đưa ra nhiều checklist SEO có cả…

SEO là gì ?

SEO là gì ? tưởng chừng như đơn giản nhưng trong quá trình đào tạo và tư vấn về SEO cho doanh nghiệp, cá nhân tôi gặp rất nhiều người làm cả 3-5 năm mà vẫn chẳng biết SEO là…