Long-Form Content toàn tập

Long-Form Content toàn tập

Long-form content là gì? Long-form content là nội dung cung cấp rất nhiều thông tin, với độ dài ngắn nhất khoảng từ 700 tới 2000 từ, số từ tối đa thay đổi tùy theo các yếu tố bao gồm nội dung chính, phạm vi, mục tiêu cũng như người đọc. Nội dung của dạng này […]

Skyscraper content toàn tập.

Skyscraper content toàn tập.

Skyscraper content là dạng content do Brian Dean tạo ra chính là tạo nên những bài viết tốt nhất từ bài viết đã được quan tâm dùng Skyscraper content technique. 1, Skyscraper content là gì? Skyscraper content hay còn gọi là Skyscraper hay toà nhà chọc trời là nội dung được xây dựng dựa trên […]